i-DATO Pemelihara Kedaulatan Istana Raja-raja Melayu
i-DATO adalah sistem Pengurusan Verifikasi Penganugerahan Pingat Kebesaran Istana DiRaja Malaysia yang memelihara KETULENAN KEDAULATAN KEHARMONIAN
"Sudah sampai masanya, kita memerkasakan Pingat Darjah Kebesaran daripada pemalsuan."
  • Dato' Sri Sabaruddin Bin Ahmad
  • Ahli i-DATO
i-DATO Pemelihara Kedaulatan Istana Raja-raja Melayu
i-DATO adalah sistem Pengurusan Verifikasi Penganugerahan Pingat Kebesaran Istana DiRaja Malaysia yang memelihara KETULENAN KEDAULATAN KEHARMONIAN
"Sudah sampai masanya, kita memerkasakan Pingat Darjah Kebesaran daripada pemalsuan."
  • Dato' Sri Sabaruddin Bin Ahmad
  • Ahli i-DATO
app store google store windows store
  • Available for
i - DATO Sistem Pengurusan Verifikasi Pangkalan Data Pingat Darjah Kebesaran (i-DATO) diperkenalkan sebagai satu platform bagi memantau ketulenan Pingat Darjah Kebesaran (PDK) untuk menampung dan memberi maklumat mengenai senarai ahli-ahli kenamaan yang menerima Darjah Kebesaran yang dikeluarkan oleh Institusi Raja-raja dan Istana Negara. I-DATO ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya badan-badan kerajaan / korporat, institusi perbankan (kerajaan / swasta / koperasi) dan individu dalam membuat carian dan pengesahan terhadap ketulenan PDK melalui online.
MASUK | DAFTAR Copyright © 2017 i-DATO